ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปิดระบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้วนะคะ!!

อ่านข้อกำหนดก่อนลงทะเบียนด้วยนะ

ครั้งที่ 1 เริ่มเรียนวันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย.62 2562

***************************

** ในภาคเรียนนี้จะเพิ่มเวลาเรียนเป็น ครั้งละ 3 สัปดาห์ และไม่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมซ้ำ **


หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

ปิดระบบ

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th