ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เปิดระบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้วนะคะ!!

อ่านข้อกำหนดก่อนลงทะเบียนด้วยนะ

ครั้งที่ 5 เริ่มเรียนวันที่ 13-27 กันยายน 2562 2562

***************************

** ในภาคเรียนนี้จะเพิ่มเวลาเรียนเป็น ครั้งละ 3 สัปดาห์ และไม่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมซ้ำ **


หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

เปิดระบบลงทะเบียน

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th