ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เปิดระบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แล้วนะคะ!!

อ่านข้อกำหนดก่อนลงทะเบียนด้วยนะ

ครั้งที่ 4 เริ่มเรียนวันที่ 15 - 22 ก.พ. 2562

***************************

** ในภาคเรียนนี้จะเพิ่มเวลาเรียนเป็น ครั้งละ 3 สัปดาห์ และไม่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมซ้ำ **


หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th