ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปิดระบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้วนะคะ!!

อ่านข้อกำหนดก่อนลงทะเบียนด้วยนะ

ครั้งที่ 3 เริ่มเรียนวันที่ 5-19 ก.ค. 2562 2562

***************************

** ในภาคเรียนนี้จะเพิ่มเวลาเรียนเป็น ครั้งละ 3 สัปดาห์ และไม่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมซ้ำ **


หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

ปิดระบบลงทะเบียน

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th