ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปิดระบบเพื่อลงทะเบียนปกติ ปีการศึกษา 2/2559
ให้นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อ
ห้องวิชาการนะคะ

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

Admin คลิกเพื่อเข้าระบบ

 

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th