กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

sompong.jpg

นายสมพงษ์  เสือก้อน

หัวหน้างานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์