กลุ่มบริหารทั่วไป

งานธนาคารขยะรีไซเคิล

งานธนาคารขยะรีไซเคิล

 44-1.jpg

นางนุชจิรา  สุขเพราะนา

ตำแหน่ง หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิล