กลุ่มบริหารเทคโนโลยี

งานธุรการกลุ่ม

งานธุรการกลุ่ม

 

นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่ม